Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46874
Title: Đánh giá tác động của Dự thảo Luật Thuế tài sản đối với thị trường bất động sản
Authors: Trần, Minh Hiệp
Keywords: Thuế tài sản
Đầu cơ bất động sản
Nguyên tắc công bằng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 07 .- Tr.10-16
Abstract: Một trong những mục tiêu cơ bản của Luật Thuế tài sản là nhằm ổn định thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ nhà đất. Căn cứ vào các quy định Dự thảo Luật Thuế tài sản, tác giả đánh giá khả năng, mức độ tác động của các quy định này đối với thị trường bất động sản. Liệu rằng sự tác động đó có theo hướng tích cực mà mục tiêu ban hành thuế tài sản đặt ra hay không? Qua đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu ổn định trị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ nhà đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46874
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.