Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47011
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Đan Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, Lương Nhật-
dc.date.accessioned2021-03-17T01:02:39Z-
dc.date.available2021-03-17T01:02:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2525-2224-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47011-
dc.description.abstractBài báo nghiên cứu xác suất dừng (OP: Outage Probability) của mạng chuyển tiếp hai chiều (Two-way relaying) sử dụng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự (SIC: Successive Interference Cancellation) trên kênh fading Rayleigh dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo. Mô hình có hai nút nguồn trao đổi thông tin thông qua một nút chuyển tiếp. Khe thời gian thứ nhất, hai nguồn cùng truyền dữ liệu đến nút chuyển tiếp và nút này dùng kỹ thuật SIC để có dữ liệu mong muốn. Khe kế tiếp, nút chuyển tiếp sẽ XOR hai dữ liệu đạt được, rồi gửi đến hai nguồn. Hai nguồn lấy dữ liệu của mình và XOR dữ liệu nhận được để lấy ra dữ liệu được gửi đến. Bài báo đưa ra phương pháp phân bố công suất hiệu quả và phân tích OP bằng công thức chính xác dạng đóng (Exact Closed-form Expression).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 04A (CS.01) .- Tr.13-20-
dc.subjectMạng chuyển tiếp hai chiềuvi_VN
dc.subjectKhử nhiễu tuần tự (SIC)vi_VN
dc.subjectĐa truy nhập không trực giao (NOMA)vi_VN
dc.subjectPhần cứng không hoàn hảo (HI)vi_VN
dc.subjectXác suất dừng (OP)vi_VN
dc.titleNghiên cứu hiệu năng mạng chuyển tiếp hai chiều dùng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự dưới sự ảnh hưởng của nhiễu phần cứngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.