Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47084
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng chịu hạn liên quan đến hình thái rễ và cấu trúc khí khổng của 12 giống lúa mùa (Oryza sativa L.) trong điều kiện hạn nhân tạo
Tác giả: Trần, Ngọc Sơn
Võ, Công Thành
Võ, Lan Hương
Đặng, Thị Yến Nhi
Trần, Thị Thùy Dương
Nguyễn, Lam Đình
Từ, Thị Diễm My
Từ khoá: Chịu hạn
Khí khổng
Lúa mùa
Rễ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 02 .- Tr.27-32
Tóm tắt: Chọn giống lúa chịu hạn để canh tác là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay nhằm tránh những ảnh hưởng do hạn hán đang có những diễn biến phức tạp. Thí nghiệm được bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố, gồm 12 giống lúa mùa trong điều kiện gây hạn nhân tạo, 3 lần lặp lại. Các chỉ tiêu được đánh giá qua hình thái, cấu trúc giải phẫu rễ và khí khổng cây lúa phù hợp với môi trường hạn. Kết quả cho thấy 3 giống (Sophinh, Xương gà đỏ và Bằng nâu) có khả năng chịu hạn tốt nhất trong giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng (28 ngày sau khi ngắt nước). Giống Sophinh có mật độ và diện tích khí không nhỏ nhất (tương ứng 529,3 kk/mm² và 88,6 μm²), giúp giảm mất nước qua quá trình thoát hơi nước khi cây thiếu nước. Giống Xương gà đỏ có tỷ lệ rễ sâu cao nhất (58,7%), có thể tăng khả năng lấy nước từ tầng đất sâu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47084
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.