Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47184
Title: Thực nghiệm nuôi cá heo (Yasuhikotakia modesta) trong lồng đặt trên sông tại Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Đỗ, Thị Mỹ Huệ
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá heo (Yasuhikotakia modesta Bleeker, 1865) trong lồng trên sông được thực hiện tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá heo làm cơ sở phát triển mô hình nuôi. Thực nghiệm được thực hiện với 2 vèo mật độ 250 con/m3. Cá giống có khối lượng 3,78 ± 0,91 g/con. Cho cá ăn thức ăn chế biến từ cá biển xay và thức ăn công nghiệp. Kết quả cho thấy nhiệt độ, độ trong, pH, oxy hòa tan và N-NH4+nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá heo. Sau 10 tháng nuôi, khối lượng cá đạt trung bình 16,4 ± 2,50 g/con, tỷ lệ sống là 20,8 ± 1,32%. Năng suất cá nuôi 2,83 ± 0,27 kg/m2. Hệ số tiêu tốn thức ăn là 3,71 ± 0,19. Tỉ suất lợi nhuận của mô hình nuôi thấp. Từ khóa: Cá heo, tăng trưởng, tỉ lệ sống, lồng lưới.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47184
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
441.65 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.