Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47212
Title: Vận dụng thơ Đường trong thơ chữ Hán nhà Lí (Trường hợp Pháp Thuận, Tịnh Không, Không Lộ, Quảng Nghiêm, Viên Học)
Authors: Nguyễn, Phước Tâm
Keywords: Thơ nhà Lí
Thơ Đường
Vận dụng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.54-70
Abstract: Vận dụng những câu chữ của người xưa được xem là một thủ pháp tu từ phổ biến trong sáng tác thơ văn cổ điển các nước vùng văn hóa chữ Hán.Thơ chữ Hán nhà Lí thuộc khu vực đồng văn tất nhiên không nằm ngoài quy luật tất yếu ấy. Bài viết chủ yếu dẫn dụng vừa mang tính tổng thuật - chỉnh lí, vừa có vài phát hiện về sự tương đồng câu chữ (một phần hoặc gần như toàn phần) giữa thơ chữ Hán nhà Lí và thơ nhà Đường, tiến hành phân tích so sánh, qua đó biết rõ nguồn gốc lai lịch của một số bài thơ, thấy được những tiếp thu - vận dụng có chọn lọc, cũng như một phần nào về tình hình sáng tác thơ văn dân tộc trong những năm đầu độc lập sau hơn mười thế ki Bắc thuộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47212
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.