Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47214
Title: Nền kinh tế Đài Loan dưới tác động của đại dịch Covid-19 và các biện pháp ứng phó
Authors: Võ, Hải Thanh
Keywords: Covid–19
Đài Loan
Tác động kinh tế
Ứng phó
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.77-86
Abstract: Đài Loan là một trong số nền kinh tế chịu tác động sớm nhất nhưng cũng là nền kinh tế phục hồi nhanh nhất và chịu ảnh hưởng ít nhất của đại dịch Covid-19. Có được kết quả này là nhờ sự phản ứng nhanh chóng và các biện pháp ứng phó hiệu quả của chính quyền. Hòn đảo này không chỉ không sử dụng đến bất kỳ biện pháp đóng cửa nào mà còn duy trì hầu hết các hoạt động kinh tế. Bài viết tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Bối cảnh và diễn biến của đại dịch Covid-l9; một số tác động chủ yếu cúa đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế; các biện pháp ứng phó nhằm phục hồi nền kinh tế; kết quả đạt được, thách thức và triển vọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47214
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.