Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47445
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng
Authors: Phan, Tấn Tu
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Niềm tin
Nhân dân
Lãnh đạo
Đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.7-10
Abstract: Đồng chí Dương Văn An, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận trả lời phỏng vấn Tạp chí Kiểm tra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47445
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.