Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47511
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Hạ Long sau mở rộng địa giới hành chính
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ
Hạ Long
Địa giới
Hành chính
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.54-56
Abstract: Đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH của ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, theo đó, huyện Hoành Bồ sáp nhập vào thành phố Hạ Long. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hạ Long có địa bàn rộng gồm 21 phường, 12 xã với hơn 300 nghìn người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47511
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.