Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47959
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch Phong Điền
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Nguyễn, Thị Kiều My
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cần Thơ Phòng giao dịch Phong Điền giai đoạn 2017 đến sáu tháng đầu năm 2020. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 65 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47959
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
915.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.