Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48017
Title: Viêm tụy cấp tính
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Viêm tụy
Cấp tính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 624 .- Tr.19-20
Abstract: Viêm tuyến tụy cấp (viêm tụy cấp tính) là tình trạng tuyến tụy bị viêm đột ngột với nhiều lý do khác nhau. Biểu hiện có thể nhẹ nhưng đôi khi có thể nặng hoặc rất nặng, từ đó làm rối loạn chức năng nhiều cơ quan và nguy hiểm hơn là đe dọa tính mạng người bệnh. Vì vậy, nên làm gì để phòng viêm tụy cấp?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48017
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.