Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48039
Title: Phân tích sử dụng thuốc ABC/VEN giúp quản lý kinh phí dùng thuốc hiệu quả
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Thuốc
Kinh phí
Quản lý
Dùng thuốc
Hiệu quả
ABC/VEN
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 626 .- Tr.06-07
Abstract: Việc phân bổ kinh phí để mua thuốc phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị là vấn đề được các bệnh viện hết sức quan tâm. Nếu không quản lý tốt nguồn kinh phí này sẽ dẫn đến tình trạng mua thuốc không hợp lý, lúc thiếu lúc thừa, thuốc tối cần cần thiết thì thiếu, thuốc hỗ trợ lại thừa… Tiền thuốc chiếm tỉ trọng lớn trong kinh phí chữa bệnh nên việc quản lý tốt tiền mua thuốc giúp cho các bệnh viện chủ động về kinh phí và sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả và kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48039
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
816.7 kBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.