Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48071
Title: Dị ứng sữa trẻ em
Authors: Phạm, Thế Vinh
Keywords: Trẻ em
Dị ứng sữa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 626 .- Tr.25-26
Abstract: Dị ứng sữa là bệnh ngày càng phổ biến ở trẻ em. Bệnh cảnh dị ứng sữa tác động nhiều cơ quan nên rất khó đoán. Nghĩ đến dị ứng sữa nếu bệnh kéo dài và không đáp ứng điều trị thông thường. Điều trị dị ứng sữa là tránh tiếp xúc với đạm bò, thay thế sữa bò bằng nguồn thức ăn khác. Bệnh tự hết khi trẻ lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48071
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.