Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48089
Title: Hội chứng Serotonin & các thuốc điều trị
Authors: Mai, Xuân Dũng
Keywords: Thuốc
Điều trị
Hội chứng Serotonin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 627 .- Tr.14-15
Abstract: Hội chứng Serotonin là một phản ứng ngộ độc thuốc có thể đe dọa đến tính mạng nếu ở mức độ nghiêm trọng. Việc sử dụng thuốc quá liều hay kết hợp cùng lúc những thuốc làm gia tăng nồng độ serotonin trong cơ thể là nguyên nhân chính gây ra hội chứng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48089
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
898.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.