Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48128
Title: Y đức luôn là thách thức
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thách thức
Y đức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 628 .- Tr.05-06
Abstract: Y đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi và mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân và với đồng nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48128
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
998.4 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.