Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Minh-
dc.date.accessioned2021-03-24T08:28:25Z-
dc.date.available2021-03-24T08:28:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48171-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu này là xây dựng mô hình ra quyết định, quản trị khoa học hỗ trợ quá trình ra quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam một cách khoa học và hiệu quả. Mô hình đề xuất được xây dựng trên nền tảng lý luận của mô hình ra quyết định quản trị theo tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam và từ kết quả nghiên cứu thực tiễn hoạt động ra quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam tại doanh nghiệp hiện nay. Nghiên cứu có giá trị tham khảo cho các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.05-25-
dc.subjectRa quyết định quản trịvi_VN
dc.subjectĐổi mới công nghệvi_VN
dc.subjectQuản trị Tinh gọnvi_VN
dc.subjectMade in Vietnamvi_VN
dc.titleXây dựng mô hình ra quyết định đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.