Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48236
Title: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc và tác động đến an ninh Đông Á
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: An ninh khu vực
Quan hệ Mỹ - Trung
Đông Á
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.37-42
Abstract: Từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, tam giác quan hệ Mỹ – Nga – Trung giữ vai trò chủ đạo trong quan hệ quốc tế, trong đó vài chục năm gần đây quan hệ Mỹ – Trung ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với Đông Á. Bài viết đề cập những cơ hội và thách thức từ quan hệ giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc đối với lĩnh vực an ninh theo nghĩa rộng đối với khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48236
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.