Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48396
Title: Xung đột thương mại Mỹ - EU, Mỹ - Nhật Bản và tác động đến kinh tế thế giới
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Xung đột thương mại
Kinh tế thế giới
Mỹ
EU
Nhật Bản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.17-22
Abstract: Gần đây nhiều dấu hiệu cho thấy Chính quyền của Tổng thống D.Trump sẽ tiếp tục tấn công sang các xung đột thương mại giữa Mỹ, EU và Nhật Bản vốn đã tồn tại từ lâu. Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng, tăng trưởng kinh tế thế giới có thể bị tác động tiêu cực tương tự như cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Bài viết này muốn chứng minh rằng xung đột thương mại Mỹ, EU và Nhật Bản sẽ không dẫn đến chiến tranh thương mại, và cũng sẽ không gây tổn hại đáng kể đến tăng trưởng và thương mại toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48396
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.