Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48414
Title: Tác động của xuất khẩu đến năng suất lao động trong doanh nghiệp
Authors: Vũ, Thị Thư Thư
Keywords: Ghép cặp xác suất
Doanh nghiệp
Hội nhập thương mại
Xuất khẩu
Năng suất
Năng suất lao động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.43-53
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp ghép cặp xác suất (PSM) để đánh giá tác động của hoạt động xuất khẩu đến năng suất lao động của doanh nghiệp và lý giải tại sao doanh nghiệp xuất khẩu thường có năng suất lao động cao hơn so với những doanh nghiệp không xuất khẩu. Phân tích năng suất của doanh nghiệp trước khi bắt đầu tham gia xuất khẩu cho thấy, những doanh nghiệp xuất khẩu có năng suất lao động trên mỗi doanh nghiệp cao hơn doanh nghiệp không xuất khẩu cả trước và sau khi doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu. Sự vượt trội này xuất phát từ hai nguyên nhân: thứ nhất là các doanh nghiệp đã tự định hướng vào thị trường xuất khẩu và thứ hai là tác động học hỏi khi doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Tác động học hỏi từ việc tham gia xuất khẩu hàng hóa có thể giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động so với việc không xuất khẩu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48414
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.