Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48416
Title: Ảnh hưởng của các FTA thế hệ mới tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bình Dương
Keywords: FTA thế hệ mới
Thị trường nông sản
Xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.45-54
Abstract: Quá trình hội nhập kinh tế và tự do hóa thương mại đã mở ra một làn sóng ký kết các hiệp định thương mại tự do trên khắp thế giới. Trong những năm qua, Việt Nam đã rất tích cực tham gia vào xu hướng này, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Bài viết này phân tích các cơ hội và thách thức của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới xuất khẩu nông sản. Các hiệp định thế hệ mới là một trong những điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp kinh doanh nông sản Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hạn chế rủi ro thương mại, giảm thuế và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy trình chặt chẽ. Tuy nhiên, sự gia tăng của các hàng rào phi thuế quan, sức ép cạnh tranh trên thị trường nội địa, và việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là những thách thức mà ngành nông sản phải đối mặt khi Việt Nam tham gia các FTA.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48416
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.87 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.