Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48488
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua quần áo trực tuyến của khách hàng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Huỳnh, Thị Ngân Hoa
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua quần áo trực tuyến của khách hàng tại TP Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh quần áo trực tuyến thu hút nhiều khách hàng hơn góp phần phát triển thị trường ngành hàng quần áo trực tuyến
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48488
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.