Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48506
Title: Ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam – xu hướng tất yếu của thời đại 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Phạm, Thu Hương
Keywords: Công nghệ tài chính
Fintech
Ứng dụng Fintech
Kinh doanh ngân hàng
Cách mạng công nghệ 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.59-68
Abstract: Bài viết nghiên cứu các ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng, trong đó lý giải rõ tính năng và tiện ích trong việc ứng dụng các công nghệ tài chính phổ biến như: điện toán đám mây, robot và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, công nghệ chuỗi khối blockchain và giao diện chương trình ứng dụng. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị giải pháp đồng bộ từng ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48506
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.