Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48545
Title: Tác động của chính sách giám sát an toàn vĩ mô tới giá bất động sản tại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Hoàng Anh
Keywords: Chính sách an toàn vĩ mô
Giá bất động sản
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 05 .- Tr.24-38
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của các công cụ chính sách an toàn vĩ mô như các nhân tố kinh tế vĩ mô khác đến giá bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2018. Dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng thực nghiệm cho thấy việc ngân hàng nhà nước áp trọng số rủi ro đối với kinh doanh bất động sản và hạn chế đối tượng vay ngoại tệ có tác động làm giảm giá bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2018. Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế nóng được chứng minh có ảnh hưởng lớn tới sự bùng nổ của thị trường bất động sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48545
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.