Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48551
Title: Cải tiến biểu giá điện sinh hoạt bậc thang: cần hài hòa các mục tiêu định giá trong bối cảnh mới về cung cầu của ngành điện
Authors: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Điều hành của định giá của Chính phủ
Giá điện
Giá điện bậc thang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.03-10
Abstract: Biểu giá bán điện cho hộ dân dụng ở nước ta là biểu giá bậc thang với nguyên tắc lũy kế tăng về sản lượng tương ứng với mức giá tăng dần. Lần chỉnh sửa gần nhất cơ cấu biểu giá là năm 2014 tức là đã 5 năm – khoảng thời gian dài để các điều kiện cung ứng và tiêu dùng thay đổi dẫn tới việc cần phải điều chỉnh cơ cấu biểu giá này một cách phù hợp. Bài viết đưa ra những phân tích đánh giá biểu giá điện bậc thang hiện hành dựa theo các mục tiêu định giá để nhận dạng các bất cập tồn tại, từ đó xây dựng phương án cải tiến biểu giá sinh hoạt đảm bảo hài hòa các mục tiêu định giá trong bối cảnh hiện tại về cung cầu của ngành điện Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48551
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.147.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.