Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48563
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp: Trường hợp Công ty TNHH Sản xuất – thương mại QCL
Authors: Phạm, Hùng Cường
Keywords: Sự hài lòng
Khách hàng
Sảm phẩm và dịch vụ
Công ty TNHH sản xuất – thương mại QCL
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.39-50
Abstract: Bài viết xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH sản xuất - thương mại QCL. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH sản xuất - thương mại QCL, đó là: sự tin cậy, chất lượng sản phẩm, sự phản hồi, sự cảm thông. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra hàm ý cho nhà quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH sản xuất - thương mại QCL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48563
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.