Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48594
Title: Đầu tư vào năng lượng tái tạo trên thế giới và một số hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Keywords: Năng lượng tái tạo
Đầu tư vào năng lượng tái tạo
Cơ sở hạ tầng năng lượng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.45-51
Abstract: Phát triển năng lượng tái tạo từ các nguồn năng lượng có trong tự nhiên như nước, nắng, gió, sinh khối, địa nhiệt… đang trở thành xu thế toàn cầu. Đây là nguồn năng lượng sạch, ít gây tác hại đến môi trường, giúp giảm khí thải nhà kính, góp phần chống biến đổi khí hậu cũng như gúp các nước trên thế giới giảm khai thác và phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Đầu tư vào năng lượng sạch không chỉ tích cực cho môi trường, mà còn có thể là một trong những cơ hội đầu tư đầy triển vọng, do đó nó được xem là đầu tư vào một tương lai bền vững. Điều này khiến cho việc đầu tư vào năng lượng sạch trên thế giới phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Bài viết đánh giá khái quát thực trạng đầu tư vào năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay và tập trung nghiên cứu các xu hướng đầu tư đó, qua đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48594
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.