Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48637
Title: Doanh nhân Hồ Minh Hoàng với thông điệp"Nghĩ khác biệt; Tạo khác biệt"
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Doanh nhân Hồ Minh Hoàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.52-54
Abstract: Từ slogan “Nghĩ khác biệt; tạo cách biệt" của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo cả) do Hồ Minh Hoàng làm Chủ tịch HĐQT, nhiều người tỏ ra tò mò, không biết cái “khác biệt" và "cách biệt" mà doanh nhân này đã thể hiện là như thế nào mà từ đó, anh đã đưa Đèo Cả từ một doanh nghiệp (DN) nhỏ của địa phương trở thành một tập đoàn mạnh, với những dự án hạ tầng giao thông mang tầm quốc gia mà chưa một DN trong nước nào làm được?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48637
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.