Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48828
Title: Các nữ khoa học đã bị lịch sử bỏ quên
Authors: Nguyễn, Văn Thông
Keywords: Bỏ quên
Nữ khoa học
Lịch sử
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 648 .- Tr.28-29
Abstract: Thiên văn học, hóa học, y học…. Các nghề này đã gắn kết phụ nữ từ lâu nhưng lịch sử bất công chỉ ghi dấu nam giới mà bỏ quên nữ giới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu các nữ khoa học như: Marie Anne de Lavoisier: nữ hóa học gia của thời ánh sáng, Esther Lederberg: người tiên phong của ngành di truyền học, Chien-Shiung Wu: nhà nữ vật lý học vô đối thủ, Rosalind Franklin: người đã phát hiện ra cấu trúc của AND, Lise Meitner: người đã biến đổi lịch sử của nguyên tử, Jeanne Villepreux-Power: nuwx sinh học gia bị dìm, Marthe Gautier: người phát hiện nhiễm sắc thể 21, Mileva Marie Maric Eíntein: thiên tài khác của thuyết tương đối v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48828
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
901.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.