Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48859
Title: Tăng cường công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
Authors: Trần, Quốc Dũng
Keywords: Hậu quả chất độc hóa học
Chiến tranh
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 960 .- Tr.78-83
Abstract: Chiến tranh đã đi qua, song hậu quả do chất độc hóa học, đặc biệt là chất độc da cam/đi-ô-xin gây ra đối với môi trường sinh thái, sức khỏe của người dân Việt Nam hết sức nặng nề. Tính đến nay, cả nước có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam, hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp, hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng triệu người bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật, trong đó có cả thế hệ thứ ba và thứ tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48859
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.