Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48868
Title: XÂY DỰNG MẠNG CẢM BIẾN TỰ ĐỘNG THU THẬP CÁC CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BỂ CÁ KOI NHẬT BẢN SỬ DỤNG RASPBERRY PI
Authors: Võ, Hải Đăng
Đặng, Quang Vinh
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, nuôi cá cảnh, đặc biệt là nuôi cá chép Koi Nhật Bản trở nên phổ biến đối với nhiều người dân Việt Nam. Việc theo dõi các thông số môi trường nước của bể nuôi là rất quan trọng và cần được thực hiện thường xuyên, giúp người nuôi phòng bệnh và chữa bệnh cho cá. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm tốn kém thời gian và gây ra những rắc rối đến nhiều người nuôi. Nhờ vào sự phát triển của Internet và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà các thiết bị có thể kết nối và tương tác với nhau, vấn đề trên đã có phương pháp giải quyết. Đề tài luận văn “Xây dựng mạng cảm biến tự động thu thập các chỉ số môi trường nước bể cá KOI Nhật Bản sử dụng Raspberry Pi” được thực hiện để giải quyết vấn đề đã nêu trên. Mục tiêu của để tài là tạo ra một mạng cảm biến thu thập các chỉ số môi trường liên tục và một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp người nuôi quan sát trực tiếp các chỉ số đó. Đề tài xây dựng mạng cảm biến gồm gồm 1 bộ xử lý trung tâm (Master) và nhiều bộ đo chỉ số môi trường (Slaves). Bộ xử lý trung tâm (Master) sử dụng Raspberry Pi để thu nhận dữ liệu và gửi lên cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase. Mỗi bộ đo chỉ số môi trường (Slave) sử dụng Raspberry Pi và các cảm biến để thu thập các thông số môi trường (nhiệt độ, pH, …). Đề tài cho phép người dùng quan sát thông số môi trường và ghi nhật ký tình trạng của cá thông qua ứng dụng di động được xây dựng bằng React Native.
Description: 70 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48868
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.