Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48973
Title: Cải cách hành chính công: Kinh nghiệm của thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Hành chính công
Cải cách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.78-81
Abstract: Cải cách hành chính công là một xu hướng tất yếu khách quan, nhất là khi cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, văn hóa của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một số mô hình cải cách hành chính công mà các quốc gia đang áp dụng như: Mô hình quản lý công mới (New Public Management); mô hình “quản trị nhà nước tốt” (Good Governance) và mô hình quản lý theo kết quả. Bài viết xin giới thiệu về một số mô hình của các nước trên thế giới, từ đó có những khuyến nghị cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48973
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.