Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48984
Title: Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Nguyễn, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020; từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Cần Thơ.
Description: 54 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48984
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
607.58 kBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.