Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48995
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng cảm nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất đồ uống đến lòng trung thành của khách hàng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng cảm nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất đồ uống đến lòng trung thành của khách hàng, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm làm tăng lòng trung thành của khách hàng tại thành phố Cần Thơ.
Description: 101 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48995
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.