Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49044
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Văn Mạnh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân việc tại các cửa hàng tiện ích nhằm đưa ra giải pháp để duy trì nguồn nhân lực giúp cho các cửa hàng tiện ích trên địa bàn Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ có thể hoàn chỉnh chính sách quản lí nguồn nhân lực.
Description: 81 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49044
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
867.01 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.