Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49065
Title: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Pvcombank chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch An Phú
Authors: Vũ, Xuân Nam
Huỳnh, Văn Đại
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của NHTM cổ phần đại chúng (PVcomBank) chi nhánh Cần Thơ - phòng giao dịch An Phú nhằm đề xuất ra các giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung, dài hạn đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49065
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.