Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49078
Title: Nghiên cứu sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria khu vực thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Nguyễn, Trúc Thanh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria Thành phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Description: 89 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49078
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.