Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49092
Title: Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của mạng viễn thông di động Mobifone trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Huỳnh, Lê Cẩm Tú
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ mạng viễn thông di động Mobifone trên địa bàn tỉnh An Giang. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty trong thời gian tới.
Description: 101 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49092
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.