Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49182
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Nguyễn, Phạm Minh Thư
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu, phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ từ đó đề ra giải pháp nhằm cải thiện chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49182
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
682.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.