Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49205
Title: Quốc tế hóa, khai thác tài sản địa phương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế tạo và dịch vụ tại Romania
Authors: Phan, Anh Tú
Huỳnh, Thị Hồng Nhung
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh; đồng thời, đề tài mở rộng nghiên cứu thêm vai trò của biến điều tiết – khả năng khai thác tài sản địa phương tại Romania. Từ đó, thông qua nghiên cứu và phân tích, đề tài đưa ra một số hàm ý về quản trị, giúp doanh nghiệp thấu hiểu và có những định hướng quốc tế hóa phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng doanh nghiệp.
Description: 139 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49205
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.