Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49214
Title: Nghiên cứu định tính các mô hình khởi nghiệp thành công của người dân tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phan, Anh Tú
Phan, Thị Như Nguyện
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu định tính các mô hình khởi nghiệp thành công của người dân tỉnh Sóc Trăng nhằm xác đinh các nhân tố ảnh hướng đến hành vi khởi nghiệp nhằm đề xuất giải pháp khơi dậy tinh thần kinh doanh và KSDN của người dân.
Description: 144 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49214
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.