Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49266
Title: Sáng tạo và đổi mới Marketing - Mix trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Phan, Thùy Dương
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Sáng tạo và đổi mới
Marketing - mix
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.77-80
Abstract: Trong kỷ nguyên số 4.0 sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã làm thay đổi phương thức giao tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp. Điều này được thế hiện rõ nhất ở việc số hóa hiện đại với các thiết bị di động phổ biến cho phép con người giao tiếp và kết nối mọi nơi mọi lúc với doanh nghiệp. Tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi doanh nghiệp cần sáng tạo và đổi mới trong các giải pháp marketing - mix nhằm thấu hiểu khách hàng và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu, mong muốn của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, nghiên cứu của nhóm tác giả thực hiện nhằm tiếp cận việc luận giải công nghệ 4.0 tác động đến sự đổi mới và sáng tạo trong các giải pháp marketing - mix của các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh làm rõ bản chất marketing 4.0, bài viết tập trung phân tích tính sáng tạo và đổi mới của các chính sách marketing hỗn hợp trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49266
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.