Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49457
Title: Vi khuẩn kháng kháng sinh đang là thách thức lớn cho loài người
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Kháng kháng sinh
Loài người
Thách thức
Vi khuẩn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 647 .- Tr.6-7
Abstract: Không “nổi tiếng” và khẩn cấp như bệnh Covid– 9 nhưng tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh đang âm thầm trở thành là mối đe dọa rất lớn đối với sức khỏe của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh SARS – CoV-2 đang bùng phát khắp toàn cầu như hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49457
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
789.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.