Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49713
Title: Vốn văn hoá trong phát triển du lịch Cộng đồng (nghiên cứu trường hợp người Dao ở Xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai)
Authors: Bùi, Minh Hào
Keywords: Phát triển du lịch Cộng đồng
Người Dao ở Xã Tả Phìn
Sa Pa
Lào Cai
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.22-34
Abstract: Khái niệm du lịch cộng đồng hay du lịch dựa vào cộng đồng được nói đến khoảng 3 thập niên gần đây, nhưng trước đó, những hình thức du lịch liên quan đến sự tương tác văn hoá giữa du khách và người dân bản địa đã xuất hiện từ sớm. Ở Sa Pa, Jean Michaud and Sarah Turner (2006) cho biết, theo các số liệu từ các công ty vận tải trong các kho lưu trừ của Pháp thì năm 1928 đã có 900 khách châu Âu đến Sa Pa. Các khách sạn và các biệt thự cho thuê không đủ để đáp ứng nhu cầu từ du khách quá đông nên nhiều du khách đã vào ở nhà của người bản xứ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49713
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.