Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49943
Title: Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam: Thực trạng, quan điểm và một số giải pháp chủ yếu
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Lê, Đăng Minh
Keywords: Nhật Bản
Viện trợ phát triển phát triển chính thức
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.44-53
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng viện trợ phát triển chính thức (ODA) Nhật Bản dành cho Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XXI, chỉ rõ những nhân tố tác động chủ yếu, sau khi đã điểm qua lịch sử ODA của Nhật Bản cho Việt Nam. Và bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp Việt Nam huy động và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn quý báu đang có những điều chỉnh mới này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49943
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.