Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50014
Title: Quan hệ đồng minh Philippines – Mỹ có bị hủy bỏ?
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: An ninh khu vực
Mỹ
Philippines
Quan hệ đồng minh
Thỏa thuận thăm viếng lẫn nhau
Tuần tra hải quân chung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.41-49
Abstract: Ngày 11/02/2020, Philippines đã thông báo tới Đại sứ quán Mỹ Manila về việc chấm dứt Thỏa thuận Thăm viếng lẫn nhau giữa hai nước. Theo quy định, việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong 180 ngày trừ khi có thỏa thuận khác. Nội dung Thỏa thuận Thăm viếng lẫn nhau có những điểm gì đáng chú ý? Vì sao Philippines lại quyết định chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận này? Việc chấm dứt tác động thế nào đối với an ninh của Philippines, Mỹ và khu vực? Quan hệ đồng minh này liệu có bị hủy bỏ? Bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ những câu hỏi trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50014
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.