Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50325
Title: Giao lưu, buôn bán ở Tây Nguyên, lịch sử và mối quan hệ vùng, liên vùng
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Tây Nguyên
Lịch sử mối quan hệ
Giao thương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 08 .- Tr.3-16
Abstract: Tây Nguyên được coi là địa bàn chiến lược, một trung tâm kinh tế - văn hóa giàu tiềm năng của đất nước. Về mặt tự nhiên, Tây Nguyên không chỉ là lãnh thổ của Việt Nam mà còn lan tỏa đến cáng vùng Hạ Lào, đông bắc Campuchia. Nằm ở địa bạn chuyển giao giữa các nước ĐNÁ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50325
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.