Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5066
Nhan đề: First and Second-Order Optimality Condition for Multi-Objective Fraction Programming
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Phan, Quốc Khánh
Từ khoá: Multiobjective fractional programming
First and second-order approximations
Weak solutions
Firm solutions
Optimality conditions
Asymptotical pointwise compactness
Năm xuất bản: 2014
Tùng thư/Số báo cáo: Top;23 .- p.419–440
Tóm tắt: We consider nonsmooth multiobjective fractional programming on normed spaces. Using first- and second-order approximations as generalized derivatives, first- and second-order optimality conditions are established. Unlike the existing results, we avoid completely convexity assumptions. Our results can be applied even in infinite-dimensional cases, involving non-Lipschitz maps.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5066
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_530.87 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.