Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50868
Title: Thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến tre
Authors: Đoàn, Thị Cẩm Vân
Phạm, Thị Yến Nhi
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bến Tre, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần vào sự phát triển của hoạt động này tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Tre.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50868
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
948.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.