Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50920
Title: Đổi mới trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Authors: Thanh Nga
Keywords: Đổi mới
Quản lý
Chi phí
Đầu tư
Xây dựng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 03 .- Tr.4-7
Abstract: Những chính sách mới đi vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án công, tạo thị trường xây dựng cạnh tranh, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50920
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.