Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51077
Title: Bảo hiểm du lịch: Nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp
Authors: Viễn Nguyệt
Keywords: Bảo hiểm
Du lịch
Nâng cao
Trách nhiệm
Doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.5-6
Abstract: Những năm gần đây, trước sự phát triển nhanh chóng của các loại hình du lịch, các doanh nghiệp bảo hiểm (BH) đã không ngừng đưa ra các gói BH du lịch, góp phần cùng các đơn vị lữ hành nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, tạo sự yên tâm và thoải mái về tinh thần cho du khách trong hành trình du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51077
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
771.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.