Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51421
Title: Chuyển đổi để nâng cao khả năng phục hồi của doanh nghiệp du lịch sau đại dịch
Authors: Lê, Thị Bích Hạnh
Phạm, Trương Hoàng
Keywords: Chuyển đổi
Nâng cao
Khả năng
Phục hồi
Doanh nghiệp
Du lịch
Đại dịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.11-13
Abstract: Đại dịch covid-19 đã và đang gây ra khủng hoảng kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Việt nam là một trong những quốc gia kiểm soát rất tốt dịch bệnh; tuy nhiên, những tổn thất và thiệt hại do covid-19 gây ra vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Làm thế nào để các doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển vẫn là mối trăn trở đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51421
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.